NAWERKING
Doelstelling: de opgedane kennis uit de kleine groepjes delen met de gehele klas. 


Na de wandeling krijgt je klas een mysterieus doosje mee met daarin een verassing.Om dit doosje te mogen openen moeten ze wel eerst het codewoord vinden. Dat kunnen ze bekomen door het digitale vragenspel te spelen.

Gebruik onderstaande powerpoint om het spel te spelen. Het spel bestaat uit 11 vragen over de kinderen uit de buurt. Om beurt mag iemand van elk groepje een vraag oplossen. Nadat ze het antwoord hebben gegeven mogen ze met een klik de oplichtende vraag doen omdraaien, waarop het juiste antwoord op het scherm verschijnt.Als alle vragen zijn omgedraaid, verschijnt het codewoord.   Hiermee kunnen ze het doosje met een verassing in (Lüküm, pismanye, etc…) openen.